lördag 7 april 2012

Addition

Ibland måste man räkna med ganska stora tal. Det här t.ex.


Man läser det talet som etthundratjugotre. Om man ska räkna med så stora tal så kan det vara bra att veta vad talsorter är och att räkna talsorterna för sig. Talsorter berättar vilket värde en siffra har i ett tal. I talet 123 finns det hundratal, tiotal och ental.

Hundratalen har jag visat med röd färg. Tiotalen visar jag med blå färg och entalen har grön färg. I talet 123 finns det ett hundratal, två tiotal och tre ental. Siffran 1 är alltså värt
ett hundra, siffran 2 är värd tjugo och siffran 3 är värd... tre. Det beror helt enkelt på vilken plats siffran står i talet.

Hur gör jag då om jag vill addera två stora tal? T.ex.Det nya talet är 234. Där finns det två hundratal, tre tiotal och fyra ental.
När jag adderar de båda talen så adderar jag helt enkelt talsorterna var för sig.


Så då blir det


Det kan vara lättare att se om jag färgar talsorterna med rätt färg.När man har adderat talsorterna för sig så är det lättare att räkna ut svaret.AlltsåJag har hittat en video på nätet som handlar om att addera talsorterna för sig. Här har du den


1 kommentar: